Status discuţie

Management status discuţie

GET

Toggle topic status
n/a
/topics/toggle_status

POST

Toggle topic status
n/a
/topics/toggle_status

PUT

Toggle topic status
Modificare status discuţie
/topics/toggle_status
Parametru
Valoare
Informaţii
status_type (required)
(type: string)
Specifică ce status al discuţiei este setat pe valoarea opusă celei existente

DELETE

Toggle topic status
n/a
/topics/toggle_status