Contorizare comentarii

Management contorizare comentarii

GET

Count comments
Număr comentarii
/comments/count
Parametru
Valoare
Informaţii
(type: , default: )
(type: , default: )
(type: , default: )

POST

Count comments
n/a
/comments/count

PUT

Count comments
n/a
/comments/count

DELETE

Count comments
n/a
/comments/count